#Digitaltrans enligt en av näringslivets mäktigaste

9 mars 2017

På Linköpings dag under vecka45 pratade Darja Isaksson om en global värld där förändringstakten och digitaliseringen ökar år för år. Då kan det vara svårt att höja blicken för att se vart vi är på väg någonstans. Darja utmanar gamla begrepp och skänker ett nytt ljus kring frågor som rör framtidens hot och möjligheter.

Förutom digital expert, forskare, föreläsare, digitalbyrå-grundare och ledamot i regeringens innovationsråd är Darja Isaksson keynote speaker under Sveriges Innovationsriksdag 2017.

Förra året blev Darja bland annat utsedd till en av Sveriges 12 mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer. I år en av Näringslivets mäktigaste kvinnor 2017: Samhällsförändrarna.

”Ingenjören förstod redan på 90-talet att det skulle komma en tid då internet skulle bli lika viktigt som elektricitet. Genom uppdraget i regeringens innovationsråd är hon delaktig i landets digitala utveckling, och hon fortsätter att predika att hållbar utveckling och digitaliseringens möjligheter går hand i hand.” Veckans Affärer

Twitter: @darjaisaksson #SIR17

Arrangörer

Strategiska medarrangörer