En av sex ingenjörer bär på en ny affärsidé

24 februari 2017

Kännetecknande för ingenjörskåren är att de löser problem med sina idéer och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, menar Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Med rätt förutsättningar kan idékraften hos Sveriges 150 000 ingenjörer bidra till nya jobb och en starkare internationell närvaro i den globala, digitala eran.

Så mycket som en av sex yrkesverksamma ingenjörer bär på en idé till en ny produkt eller tjänst. Men för att kunna starta företag krävs särskilt stöd när bristande tid, kapital, kunder eller specifik kompetens ställer sig i vägen.

Forskning visar att de företag som startas av yrkesverksamma ingenjörer med erfarenheter från internationellt verksamma teknikföretag oftast är framgångsrika. De nya företagen bidrar till nya jobb och har en hög överlevnadsgrad.

– Genom sina tidigare erfarenheter från global försäljning och teknikutveckling har ingenjörerna utvecklat värdefull erfarenhet av internationella affärer men också nätverk. Det gör att det är en yrkeskår som är intressant ur perspektivet att starta eget företag, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

Sveriges Ingenjörer utförde djupintervjuer i Östergötland under 2016, som nu ligger till grund för hur den samlade idékraften bättre kan tas tillvara på tillsammans med bland andra Vinnova, ALMI och Svenska uppfinnarföreningen.

– Ett av de uppfattade huvudhindren i det svenska stödsystemet är att yrkesverksamma inte är central målgrupp för olika främjarinsatser. Vi har också haft en dialog med arbetsgivarsidan genom Teknikföretagen för att diskutera förutsättningarna för att stödja idéer utanför kärnverksamheten. Det är idag inte ett prioriterat område, men är en fråga som arbetsgivarsidan vill diskutera vidare och där enskilda företag har möjlighet att göra insatser. Goda exempel finns redan men långt mer går att göra eftersom det också stärker attraktionskraften hos de befintliga företagen, säger Peter Larsson.

Sveriges Ingenjörers hjärtefrågor inför #SIR17:

  1. Utveckla ekosystemet för att skala upp nya teknikföretag
  2. Skapa förutsättningar för att yrkesverksamma får gynnsamma förutsättningar att starta nya teknikföretag
  3. Skapa lättillgänglig och sammanhållen information på nätet
  4. Ge stöd till och kvalitetssäkra lokal innovationsrådgivning    


Sveriges Ingenjörer
har i uppdrag att synliggöra hur ingenjörerna utvecklar Sverige, och är en strategisk medarrangör till Sveriges Innovationsriksdag 2017.

Arrangörer

Strategiska medarrangörer