Eva Fors, Google om öppna data och disruption

21 april 2017

Eva Fors leder Google Cloud i Norden, är utsedd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor och keynote under Sveriges Innovationsriksdag 2017. Eva talar om vikten av öppna data, disruptiva affärsmodeller och att släppa loss kraften i individen.

– Google som bolag är av många ansedda att vara en av världens mest innovativa företag. Vi har en stark innovationskultur och här startar allt med den enskilda individen. För till syvende och sist är det trots allt individen som skapar idéerna - inte ett företag eller en organisation. Att släppa loss kraften är en förutsättning.

Googles mission är att demokratisera information, berättar Eva. Det innebär att organisera, analysera och tillgängliggöra data för såväl stora globala bolag som nystartade inkubatorföretag.

– Den digitala transformationen tar sin utgångspunkt i att skapa konkurrensfördelar genom nya affärsmodeller snarare än att förfina befintliga sådana. Vi brukar prata om 10x snarare än 10%.

Detta har de små, unga spelarna redan förstått.

På 60-talet var snittåldern på ett Fortune 500-företag 60 år. Idag snittar de på 10 år.

– Nya plattformar med Internet of Things, Machine Learning, Artificiell Intelligence och Robotics omkullkastar många av traditionella affärsmodellerna. Av de bolag som utgör Fortune 500 år 2020 antas mer än 75% vara yngre än 5 år.

Historiskt har storlek varit en konkurrensmässig fördel, något som nu snarare börjar bli en nackdel i den allt mer agila världen, menar Eva.

– I det här sammanhanget är öppna innovationsplattformar kritiska. Tätare samarbeten mellan innovationsmiljöer, nystartade bolag och de stora företagen en förutsättning för utveckling och bibehållen konkurrenskraft för svenskt näringsliv globalt.

Arrangörer

Strategiska medarrangörer