Fireside / Marie Wall och Darja Isaksson

16 maj 2017

Darja Isaksson är digital expert och ledamot i regeringens innovationsråd. Marie Wall är Sveriges startupansvarig på Näringsdepartementet. Tillsammans är de en kraftfull duo på tema öppen innovation, digitaliseringens möjligheter och vägen framåt för det svenska ekosystemet. Hör själv.

Se mer?

#SIR17: DAG 1
#SIR17: DAG 2
Fler firesides

Arrangörer

Strategiska medarrangörer