Fyra svenska kommuner som solar smart

21 januari 2017

Det gäller att bryta traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster. Det gäller att kraftsamla. Och att våga testa nya idéer i verkligheten. Det gäller att utmana och utmanas av Sverige.

Offentlig upphandling omsätter cirka 800 miljarder kronor per år och rätt använt kan det göra en stor skillnad för utvecklingen av fler hållbara innovationer på marknaden och stimulera framväxten av ett hållbart näringsliv. Ett exempel på detta är Intelligent Energy Management Challenge: den internationella tävlingen som genomfördes under 2016 av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks - som bara är början på Sveriges resa mot ett hållbart energisystem. 

- Vi driver detta för att vi vill öka förutsättningarna för hållbar teknik att komma ut på marknaden och på ett effektivt sätt uppnå både samhällets såväl som beställarnas behov, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten.

Högt flygande piloter

Tillsammans med Sustainable Innovation testas just nu de fyra internationellt funna vinnarlösningarna bland svenska kommuner och företag.

Bland dessa är KIC InnoEnergy, som utvecklat en innovativ affärsmodell för uppbyggnaden av smarta energisamhällen, liksom Ferroamp som erbjuder en plattform för lagring av förnybar energi för effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll. 

Ferroamps EnergyHub ska nu installeras i Ihus kontorsfastighet i Uppsala. Energianvändningen effektiviseras sedan med hjälp av KIC InnoEnergy som analyserar det lokala användandet, optimerar driften, testar ny styrning av energilager, implementerar ett rapporteringssystem och kopplar upp en webbaserad användarportal.

Maria Säfström, hållbarhetschef på Ihus i Uppsala, berättar varför de engagerar sig i IEM.

Glava Energy Center i Arvika kommun testas en lösning för styrning av energilager från Amzur för att öka egenanvändningen av solel, minska elkostnader och styra ventilation samt belysning.

I Slagstaskolan i Eskilstuna testas AGILE, en mjukvarulösning för smart energistyrning från Cert. På skolan kommer ett energilager att installeras som täcker en del av överskottsproduktionen på dygnsbasis. En idé är även att ta hjälp av skolans frysar som energilager så att en ökad kylning sker med avseende på tillgänglig solenergi och lagrad energi.

Även i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg kommer den nya tekniken för att styra solel ihop med energilager, till exempel bussbatterier, att testas. Bostadsrättföreningen är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt i samverkan med bland andra Chalmers, Göteborg Energi, Volvo och Göteborgs Universitet och Johanneberg Science Park.

Under projektets gång ansluter sig allt fler aktörer som bidrar till skarpare behovsformuleringar, nya samverkansformer och fler innovativa lösningar. 

Sverige 2027

Mindre avlägsen är nu visionen om ett energisverige i absoluta framkant. Där företag, myndigheter och städer går samman för ett hållbart energisystem, och sprids som ledande exempel över hela världen. Det kan vara vår verklighet år 2027, om bara en del av de 800 miljarder svenska kronorna per år går till smart upphandling av nya och befintliga innovationer.

Det gäller som sagt våga utmana, och utmanas av, Sverige.

Text: Jessica Kriström och Jenny Lundgren
Illustration: Barbro Ohlson Smith

Arrangörer

Strategiska medarrangörer