"Innovativa" och "digitala" - hur blir vi det?

11 april 2017

Innovation och digitalisering – aspekter av samma sak?
Gästblogg av Lena Carlsson, Chefsstrateg digitalisering på Tillväxtverket.

I många digitaliseringssammanhang sägs att” företagen vet att de behöver göra något kring digitalisering – men de vet inte vad”.

Det brukar pratas om att den digitala ångesten ligger som en blöt filt över företagen. I en del företag säger man nog samma sak om innovation – vi vet att vi behöver vara innovativa, men hur blir vi det? 

Att göra nya saker, eller att göra saker på nya sätt

Jag får ofta frågor om vad digitalisering egentligen är. Jag brukar säga att det handlar om förändring och verksamhetsutveckling. Samma sak kan egentligen sägas om innovation.

Essensen inom både digitalisering och innovation är att göra nya saker eller att göra saker på nya sätt. En viktig uppgift för främjandesystemet är att visa upp möjligheterna som finns och inspirera företagen till nytänkande.

Stöd för att höja blicken

Mötesplatser som inkubatorer och science parks ger företagen inspiration och stöd att höja blicken och se längre in i framtiden – och ut i omvärlden – än vad vardagens verksamhetsutmaningar tillåter.

Just främjandesystemet och de mötesplatser som skapas lokalt och nationellt genom Innovationsriksdagen ger chans till oväntade möten, ny inspiration och samverkan på nationell nivå.  

Samverkan mellan främjandeaktörer och industrin är ett viktigt sätt att bidra till ökade innovationer.

Redan 2016 inledde Tillväxtverket samarbeten med industrin med fokus på Internet of Things inom satsningen Startup-Sweden. I år fortsätter vi med fler satsningar för att öka Corporate Venturing, som hävstång för våra startups.

Dra igång konkreta samverkansprojekt

Digitalisering och innovation skapar nya värden i företag. Men, för att fullt ut förverkliga värdet behöver företag också se utanför Sveriges gränser. Vi behöver vara prestigelösa och se på våra styrkor och svagheter både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Som ett litet land behöver vi gå ihop och göra saker tillsammans för att bli starkare. Genom att dra igång konkreta samverkansprojekt med tydliga roller, där vi kompletterar varandra, kan främjandesystemet bidra till att företagen förverkligar värdet som finns i digitalisering och innovation.

Lena Carlsson
Chefsstrateg digitalisering, Tillväxtverket

Arrangörer

Strategiska medarrangörer