Leif Östling om storföretag, science parks & startups

30 januari 2017

Ordföranden i Svenskt Näringsliv och Scanias tidigare VD är en av talarna under Sveriges Innovationsriksdag 2017. Här ger Leif Östling sitt perspektiv på digitaliseringens historia, nyfikna storföretag och de "brighta idéer" som återfinns Sveriges innovationsmiljöer.

Digitaliseringen kommer att förändra samhället i grunden enligt de flesta experterna, vad ser du som de viktigaste utmaningarna för att näringslivet i Sverige ska behålla en konkurrenskraftig position globalt? 

– Först och främst är digitaliseringen redan här. Den har redan kommit och uppstod via internet i USA för att klara Sovjetunionen. Det som hänt sedan dess är att det gick över till civil användning och detta har pågått i 20–25 år. Men den stora förändringen ligger i datorchipsens minneskapacitet och överföringshastigheten som ökat något otroligt. 5G kommer att ha en stor betydelse i detta. Den ökade snabbheten har gjort detta till ett kraftfullt instrument, säger Leif Östling och fortsätter.

Vi ser hur ekonomierna transformeras med de här verktygen. Kunderna är uppkopplade på ett helt annat sätt mot leverantörerna än vad de var tidigare. Leverantörerna har i sin tur mycket bättre kunskap om kunderna genom verktyg för dataanalys som gör det möjligt att se kundpreferenser eller beslutsstöd.

Helt nya tjänster utvecklas också inom fordonsindustrin. När du kör förbi en plats du brukar stanna på är det något du har glömt och då kan du få en påminnelse. Det kommer att komma många sådana saker för användaren vilket ritar om ekonomin. Vi är väldigt mogna inom området i Sverige jämfört med både länder i Europa och i USA där mognaden främst finns på väst- och östkusten. Vi har en nyfikenhet och en mognad som inte kommer att avstanna på något sätt. Det är en bra utgångspunkt.

Öppen innovation bland stora organisationer, där främst företag men också offentlig sektor interagerar med startups och små- och medelstora företag är en starkt växande trend. Hur viktigt är mötet mellan dessa? 

– Stora företag måste vara nyfikna och kunniga om vilka startups som finns och deras erbjudande. De har en öppenhet för att här finns en massa digitala verktyg som de kan ha nytta och glädje av.

Economy of scale som idag är kopplade till stora företagsenheter kommer att brytas ner i väldigt fokuserade mindre enheter. Skalekonomin kommer att finnas i nätverket med en spindel som har som entreprenad att sy ihop lösningar, tjänster eller fysisk hårdvara. Skalfördelarna kommer att få en helt annan dimension. Många stora enheter delar redan upp sig idag, Sandvik, Atlas Copco, SCA. Det håller på att hända mycket när det gäller strukturerna och man är mycket lyhörd för vad som är på gång.

Kreativa miljöer skapas inte i stora utan i små enheter. Bilindustrin har ju hållit på med garageföretagen med 5–10 utvecklare som inte störs av resten av företagen. Vi kommer att se mycket mer av det.

Sedan en tid är du ordförande i Södertälje Science Park. Hur ser du på science parks och innovationsmiljöernas roll för samhällets utveckling?

– De är betydelsefulla, jag känner till Lindholmen Science Park i Göteborg som började i blygsam skala för 10–15 år sedan. Idag är det 20 000 människor som jobbar där och de kommer att bli fler. Det är ett antal startups som lever i den kreativa miljön. Det är bara i en sådan miljö som man får spännande saker att hända. Det är också en viktig kontaktpunkt för stora organisationer när det kommer till att få kontakt med olika startups med brighta idéer som finns inom dessa science parks. Och det gäller även för offentlig sektor som behöver få ändan ur vagnen, avslutar Leif Östling.

Intervju: Emanuel Alvarez

Arrangörer

Strategiska medarrangörer