Partners corner: Combients Torgny Gunnarsson

20 april 2017

Combient är en sammanslutning av 20 globala storbolag med huvudkontor i Sverige, däribland Electrolux, SAAB och Ericsson.

Torgny Gunnarsson, Vice President på Combient, definierar Digital transformation som den kraftfulla kombinationen mellan teknik och ledarskap som driver på förändring i en organisation. Förändrarna kallas Digital masters.

"Jag skulle vilja se att vi jobbar mer med svenska, lokala och nordiska startups som kan bli en del av industrin och ekostystemet. Inte nödvändigtvis bli uppköpta av utländska investerare utan att vi verkligen får effekten här hos oss, i våra företag. Det tror jag är viktigt för Sverige."


Intervju: Jenny Lundgren
Video: Fredrik Larsson

Arrangörer

Strategiska medarrangörer