Partners corner: Pia Sandvik, RISE

24 april 2017

RISE är Sveriges forsknings- och innovationspartner för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle  - och strategisk medarrangör för #SIR17. Här berättar RISE VD Pia Sandvik om affärskultur framför teknik, samverkansplattformar för ökad innovationskraft och det fördjupade samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks.

Vad betyder "digital transformation" egentligen?

– Den digitala transformationen innebär att lyfta sig ur gammal kunskap och teknik och våga ställa om affärsmodeller och tekniska lösningar mot datadrivna produktions- och arbetssätt.

– Transformationen handlar mer om affärskultur, mod och mindset än teknik. Att våga dela data och idéer med andra och inkludera användaren i utveckling och för nya innovationer. Möjligheterna är oändliga.

– Utmaningarna ligger främst inom säkerhet och lagstiftning. Utmaningarna ligger även i kompetensförsörjning och små- och medelstora företags och offentlig sektors förståelse för disruptiva teknikers potential och möjligheter.

RISE och Swedish Incubators & Science Parks har en nära dialog sedan länge och nu ryktas det om ett fördjupat samarbetet. Stämmer det?

– SISP och RISE har båda centrala roller i det svenska innovationssystemet och våra verksamheter kompletterar varandra. SISP med sina företagsparker och regionala innovationsmiljöer, RISE med vår breda FoU-kompetens och våra test- och demonstrationsmiljöer. Vi ser en potential i att mappa våra verksamheter och hitta synergier för ett attraktivare och tydligare erbjudande till marknaden.

Ett av konferensens fokusområden i år är Corporate Venturing. Varför ska storbolag och startups samverka? Hur jobbar RISE?

– För såväl företagen som för Sverige handlar det om att korta innovationscykeln för att vi ska behålla vår globala konkurrens- och innovationskraft. Kombinationen av innovativa startups och storföretag med muskler är en i mångt och mycket outnyttjad nyckel för att korta innovationscykeln men dessa möten sker inte av sig självt.

– Inom RISE bedriver vi tillämpad, behovsnära, forskning och utveckling och vi är också en samverkansmotor för ökad innovationskraft i vår roll som brobyggare mellan exempelvis akademi och företag, liksom mellan små och stora företag.

– Våra T&D-anläggningar är såväl infrastruktur för industrialisering och verifiering som en samverkansarena.


Sist men inte minst, vilken är RISEs hjärtefråga under Sveriges Innovationsriksdag 2017?

– Innovationsriksdagen är en viktig mötesplats för samverkan, erfarenhets- och kunskapsutbyte och innovationer sker ju, som bekant, ofta när olika perspektiv och erfarenheter bryts mot varandra. Detta – vikten av infrastrukturer och samverkansplattformar för ökad innovationskraft - kommer jag att lyfta.

Arrangörer

Strategiska medarrangörer