Partners corner: Regina Summer, Tillväxtverket

20 april 2017

Regina Summer, Enhetschef Miljö & Innovation på Tillväxtverket, berättar om Digitaliseringslyftet, om Startup Sweden bootcamps och om myndighetens prioriteringsområden för 2017.

– Inkubatorer och science parks har en enormt stor roll. Dels hjälper dom oss att skapa ett inflöde då bolagen ofta har sin hemmamiljö där.

Men deras roll är också att skapa en plattform för bolagen ute i landet. Precis som när företagen gått våra bootcamps, så är det viktigt att det kan nyttjas både på regional och nationell nivå.


Intervju: Jenny Lundgren
Video: Fredrik Larsson

Arrangörer

Strategiska medarrangörer