Så kan storspelarna hänga med när Sverige disruptar/s

13 januari 2017

Vi ser en stark trend internationellt. Dom stora spelarna vill nu alltså jobba med och som startups. Med för att generera nya idéer till den befintliga verksamheten. Som för att implementera dom.

”Det har skett en markant ökning i storföretagens intresse av innovativa startups och SMEs. Faktum är att vi såg denna trend redan i april förra året under innovationsrikdagen 2016”, säger Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks och arrangör för Sveriges viktigaste innovationsevent.

Då låg fokus på Internationalisering och Attraktionskraft. I år på Corporate Venturing och Innovationsupphandling.

Hela samhället står inför en genomgripande digitaliseringsprocess, där såväl offentlighetens, akademins och företagens förutsättningar förändras radikalt. ”Digital transformation är högaktuellt”, inleder Magnus.

 – Universitetsutbildningar får en breddad tillgänglighet via effektiva onlinekurser. Medborgare når offentliga organ via sociala medier. Och flera väletablerade storbolag tvingas förändra sina affärsmodeller helt.

 Lite buzzigt men, disruption?

– Ja, så är det ju. Små, innovativa tillväxtföretag – startups – förändrar hela branscher. Se exempelvis hur Apple och Android ändrade förutsättningarna för Nokia och Sony Ericsson. Eller ett senare exempel, hur en inkubatorstartup kom att köpa upp Sveriges äldsta bokförlag.

 Förklaringen är att digitaliseringen, ”och för all del globalisering”, gör att vi med små medel kan nå väldigt många. Med nya teknologier och låga kommunikationskostnader skapas affärsmodeller som förändrar, eller till och med skapar helt nya marknader.

– För att hänga med i den allt snabbare utvecklingen tvingas etablerade organisationer i allt högre grad ifrågasätta sina egna affärsmodeller och öka sin förändringstakt. Gör dom inte det är risken stor att befintliga konkurrenter, liksom helt nya spelare, tar över. Se bara till hela banksektorn, där dynamiska startups på kort tid tagit stora marknadsandelar från de etablerade storbankerna. 

En annan aspekt, berättar Magnus, är de nya affärer som möjliggörs tack vare digitaliseringen.

– Uppkopplade produkter genererar stora datamängder och nya analysmöjligheter. Här är hela fordonsindustrin talande, med Telia Sense som ett gott exempel. En teleoperatör som skapar en plattform för datainsamling i och genom en annan bransch, och som på så vis öppnar dörren för startups att skapa helt nya värden.

 Magnus pekar på förpackningsindustrin som ett ytterligare gott exempel, där nya, smarta paket möjliggör hela systemlösningar och sömlösa distributionskedjor: 

– Tetrapack säljer inte längre kartongförpackningar, utan en obruten leverantörskedja som exempelvis kan garantera att kylvaror hålls nedkylda genom hela frakten.

Det är alltså inte längre självklart att etablerade aktörer är dom snabbaste att agera. Nya lösningar kräver snabbfotade organisationer – spelplanen ändras. Därför fokuserar 2017 års innovationsriksdag särskilt på just corporate venturing: Etablerade bolag samarbetar med startups för att skapa nya affärsmöjligheter genom innovativ teknik och snabba processer.

– Det har visats sig så att dom små, innovativa tillväxtföretagen är särskilt bra på att hitta och testa nya idéer. Den förändringskraften behöver även dom stora etablerade företagen. Och i förlängningen också offentliga organisationer.

För även där finns ett starkt förändrings- och effektiviseringstryck, förklarar Magnus.

– Sjukvården är ett exempel som kräver fler innovativa produkter och tjänster - men också nya sätt att organisera sig. Här kan Sveriges innovationsmiljöer bidra med nytta. Därför fokuserar vi också på innovationsupphandling under kommande innovationsriksdag.

”När storbolag och städer möter startups kan vi tillsammans omvandla de stora samhällsutmaningar till ännu större affärsmöjligheter” heter det ju. Varför görs det inte redan?

– Det finns en naturlig tröghet hos etablerade organisationer. Ska jag vara lite filosofisk går det tillbaka till Schumpeter’s Creative Distruction: om att tvingas förstöra för att skapa nytt. Sett till praktiken idag ser vi exempelvis att belöningssystem och styrning snarare främjar en inkrementell utveckling än en radikal. Konsekvensen blir enkelt uttryckt att stora organisationer agerar för långsamt.

Samtidigt finns en stor tillgång till idéer och kunskap, verifierade affärskoncept och innovativa företag med snabba processer i Sverige - liksom regionala hubbar som samlar dessa.

– Därför ser vi en ökad efterfrågan från de stora organisationerna att leka med Sveriges innovationsmiljöer.

 Hur gör vi Sverige till världens bästa land för innovation? Hur lockar vi utländska bolagsetableringar och –investeringar? Hur kan den offentliga sektorn effektiviseras?

 – På Sveriges Innovationsriksdag 2017 samlar vi smarta människor och ledande aktörer med olika perspektiv för att lära av varandra. Och för att skapa nytt, snabbare, avslutar Magnus.

Intervju: Jenny Lundgren
Fotograf: Göran Strand

Arrangörer

Strategiska medarrangörer