Securitas innovationschef om smart säkerhet

17 januari 2017

Hela säkerhetssektorn har gått igenom en stor transformation de senaste 5-6 åren. "If you avoid digitalization, you die. You have to do this trip", säger Yacir Chelbat-Persson, Innovationschef på Securitas. "And cooperorating with others is what makes the trip very quick."

Som innovationschef inom Securitas beskriver Yacir sig som spindeln i nätet. Han ansvarar för den interna innovationsprocessen och för företagets externa plattform för öppen innovation.

Han hjälper också chefer och företagets ledning att lyfta fram innovation och säkerställer att kunskap och expertis används på bästa möjliga sätt.

En viktig förutsättning för att lyckas med innovationsarbetet i ett globalt företag som Securitas är att verka i länder och miljöer med en väl förankrad kultur av innovation och nätverk.

"Morgondagens företag behöver ständig förnyelse för att hänga med i den snabba utvecklingen. Att jobba långsiktigt, öppet, mångsidigt och vara professionellt mottaglig för nya idéer och tankar skapar de nödvändiga möjligheterna för utveckling", sa Yacir i en tidigare intervju för #SIR16.


Intervju: Jenny Lundgren
Film: Richard Gatarski

Arrangörer

Strategiska medarrangörer