Startupen som bygger hotell i Skanskas smarta stadsdel

20 januari 2017

Forenom är den finska startupen som bygger smarta bostäder i Norden. Under SLUSH 2016 pratade vi med Joonas Wuollet, International Business Development på Forenom om regleringar i byggbranschen, corporate venturing och samarbetet med den svenska jätten Skanska.

Lyssna på samtalet med Joonas och läs den exklusiva intervjun med Peter Westin på Skanska  -

Skanska om startups och smarta stadsdelar

– Hela Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt. Kommunen är behovsägare och har planeringsansvaret, men vi som utvecklare måste givetvis se till att förstå helheten och vad som önskas åstadkommas i området när vi planerar den egna verksamheten. På så vis är det viktigt att synka markägaren, Skanskas, ambitioner med kommunens översiktsplan och att en lämplig detaljplan tas fram. Vi ser över möjligheten för olika verksamheter i området och ser till att dessa samspelar med varandra. Ska det exempelvis vara mer forskningsinriktat, eller fokus på handel?, säger Peter Westin, Projektutvecklare på Skanska.

Kring den verksamhet som Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset har i området har det bildats ett kluster inom Life science. Till detta kunskapsintensiva område reser både nationella och internationella gäster, berättar Peter. Forenom, som bygger en ny hotellösning i området ansvarar ytterst för sin egen affär, men självklart bedömer även Skanska efterfrågan och värdet i en sådan typ av lösning, förklarar han.

– Klart det fanns en tanke från Skanskas sida när man utvärderade bygget här. Vi ser behovet och tror på någon slags hotellösning i området. Det har saknats.

Att samarbeta med startups är inget självändamål i sig, men en självklarhet när det finns ett tydligt värdeskapande, fortsätter Peter.

 – Vi vill ha en så bred palett av samarbetspartner som möjligt - då kan vi ju inte diskvalificera startups. Startups är ofta dom som kommer med nya produkter, eller helt nya verksamheter. Ibland passar dessa bättre än stora etablerade aktörer och deras affärsmodeller.

Men även mindre aktörer måste kunna visa en lönsamhet i sin modell och ställa upp med vissa garantier, berättar Peter. Här är det lika för alla som gäller: 

– Att bolaget är ungt är helt okej, vi genomlyser deras verksamhet som vilken annan som helst. Känner vi att det är en stabil aktör så samarbetar vi gärna.

Här kan neutrala aktörer, inte minst Sveriges inkubatorer och Science Parks, verifiera affärsmodellerna och gå in som garanter. Underlättar det för storbolag som Skanska att våga interagera med de små, innovativa spelarna? 

– Jag tror att man får göra en bedömning på helheten. Vi tittar givetvis på bolagets balansräkning, resultaträkning, osv. men självklart bidrar stödet från innovationsmiljöer till helhetsbilden.

Att samverka med små, innovativa och snabbfotade organisationer har ett ytterligare mervärde för de stora aktörerna:

– Det handlar också om att vara i takt med tiden. Vi har inte råd att jobba med ett fåtal etablerade aktörer och det vore dumt att utesluta startups. Ofta är de små spelarna i högre grad innovativa och har hittat en nisch eller en affärsmodell som funkar bättre än sina konkurrenters, avslutar Peter Westin på Skanska.


Intervju och text: Jenny Lundgren
Klippning: Fredrik Larsson

Arrangörer

Strategiska medarrangörer