#TBT till fem av Sveriges mest innovativa entreprenörer

8 februari 2017

Hur har det gått för de laddningsbara Li-ion batterierna, för Peppy Pals EQ-app, detektionen av flykta gaser, framtidens säkerhet runt arbetsmaskiner och den svenska algfabriken? Look no further...

I december för drygt ett år sedan utsågs Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer för första gången. ÅForsk Entreprenörsstipendium har sedan dess blivit en stående ovation i dubbel bemärkelse. Just nu pågår scoutandet av 2017 års vinnare, som kommer att presenteras under Sveriges Innovationsriksdag.

Varför söka stipendiet? Ta del av Janne Wallenius historia, och throwback:a till fem superentreprenörer från premiärkullen:

Sankara Pillay

”HOPE SPRINGS ETERNAL"

– The business idea is to exploit our proprietary MIMSI coating technology to solve an acute corrosion issue with metal foil current collectors in rechargeable Li-ion batteries, and thereby enable high performance electrolytes, i.e., room temperature ionic liquids (RTILs).

No doubt his solution adds complexity to the art of making up an elevator pitch. But the potential is huge: RTILs vastly diminish safety risks (fire and explosion, that is) and can raise the battery voltage from around 3.6 to 4.8 V, which results in significantly higher energy density. Just to give you some context, the range of a Tesla can increase from around 500 km to potentially well beyond 1000 km with his method, Sankara explains.

Within the last year, Sankara and his team has managed to map out the Li-ion battery value and supply chains to identify strategic actors, partnered with two Li-ion battery manufacturer (OEMs) to ascertain specifications and develop the new battery, and on top of this, developed the MIMSI battery coating and started collaborating with KTH to independently evaluate the coatings. Oh, and managed to become an informal member of the Swedish Hybrid Vehicle Centre, strengthening their network with industry and academia, and initiating collaboration discussions with global RTIL experts CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in Australia.

– Our progress this year has been in line with expectations, Sankara concludes.

The team is very proud of the speed in which they've established connections with potential customers and other strategic actors, and they put special emphasize on these relationships as critical for their success. And when it comes to that, the team seems to have earned a lot of it. What hasn’t been successful during this last year, I ask Sankara.

– Regarding setbacks, we have unfortunately encountered issues with a key piece of research equipment which will delay our coating development timeline by around 2 months.

Not a major setback, and luckely, the company is a member of the LEAD incubator in Linköping:

– They have provided business development methodologies, industry and investor contacts, access to experienced coaches, PR and other valuable services.

And speaking of business support:

– The generous funding provided by ÅForsk Entreprenörsstipendium has been crucial for my company to perform key market verification activities. This laid the foundation to build a convincing business case to Vinnova, who in April granted 500 kkr for a 6-month project to develop a Li-ion battery coating demonstrator, he continues.

Next up is a visit to the U.S., meeting customers, as well as attending the largest battery trade show event in the world; the annual Battery Show in Novi, Michigan, to network and secure new customer contacts. Longer term, the goal is to enter contractual agreements with strategic actors in the value chain in order to monetize their innovation, and to develop an even more powerful battery prototype demonstrator:

– One that can achieve more than 500 full charge/discharge cycles (which is commercially relevant). Achieving both of these milestones will help to further "de-risk" our business endeavor, making it attractive for investment from venture capital and private equity firms.

Paulina Olsson

”VI SKA BLI VÄRLDSLEDANDE INOM EQ”

Remember Peppy Pals? Bolaget som utvecklar lärande barnböckeroch -appar om empati, vänskap och känslor utan att använda språk. Bolaget är först ut med gamification av Emotionell Intelligens (EQ) och har på två år uppnått 10% av den svenska marknaden liksom nedladdningar i över 150 länder.

– Genom lekfullt lärande vill vi skapa en ny generation av barn med högt EQ och på så sätt förebygga mobbning, hat och utanförskap världen över, berättar stipendiaten Paulina Olsson som ser tillbaka på ett väldigt gynnsamt år för bolaget.

– Under 2016 inledde vi bland annat ett samarbete med Max Hamburgarerestauranger där appar, böcker och karaktärer licensierats och delats ut på över 100 nordiska restauranger. Vi har också tagit ett viktigt kliv i vår internationella expandering genom att inleda ett samarbete med amerikanska EQ-nätverket 6Seconds under hösten.

Teamet är särskilt stolta över sitt samarbete med Max och möjligheten att sprida snällhet och minska mobbning i samhället, som samarbetet inneburit. 

– Eftersom social och emotionell intelligens (EQ) inte är ett lika känt begrepp som till exempel IQ arbetar vi ständigt med att försöka skapa opinionsbildning och sprida kunskap om vikten av dessa färdigheter, vilket såklart kan vara kämpigt från och till. 

Med stöd från företagsinkubatorn STING, och tack vare ÅForsk Entreprenörsstipendium, har bolaget tagit ännu ett par betydande steg framåt.

­– STING har varit en viktig del i vår utveckling med ett enormt nätverk och matnyttig kunskap som vi annars inte hade fått ta del av.  Och genom stipendiet har vi kunnat satsa på en internationell varumärkesspridning och skapat nya relationer på viktiga marknader utanför Sverige. Vi börjar redan se positiva resultat tack vare denna satsning, berättar Paulina.

Till hösten kommer vi bolaget fortsätta sitt samarbete med Max samt påbörja samarbetet med 6Seconds. Dessutom har Peppy Pals vunnit ett stipendium av SOCAP, världens största event för sociala entreprenörer, och kommer därför spendera en tid i USA.

– Sedan har vi såklart planer vad gäller nya produkter som vi arbetar med kontinuerligt. Vårt mål är hela tiden att nå ut till fler vuxna och barn runtom i världen där vi genom humor och lekfullhet vill förebygga mobbning, hat och utanförskap. 

Robin Thiberg

”TA CHANSEN TILL LITE EXTRA CASH”

Sist men inte minst – Innoscentia, vinnarbolaget som utvecklar smarta och funktionella material för detektion av flykta gaser.

Sedan sist vi checkade in har Innoscentia rekryterat flera ”riktigt bra människor” till teamets utvecklingsavdelning, vilket bidragit till en ökad hastighet där. Samtidigt växer bolaget på den internationella arenan, tack vare produkten som adresserar ett globalt problem inom livsmedelsindustrin, förklarar Robin Thiberg som tog emot entreprenörsstipendiet i fjol.

­– Att vi utvecklar något som är av ett stort internationellt intresse gör det ännu mer spännande - livsmedelsindustrin försöker nu lösa delar av dessa globala problemen med hjälp av oss. Det känns förstås smickrande.

Det stora internationella intresse innebär bland annat att bolaget utforskar partnerskap med aktörer på den asiatiska och amerikanska sidan. Målen har nåtts och teamet en håller hög hastighet framåt, berättar Robin.

Och Medicon Village har ”utan tvekan” varit ett avgörande stöd för framgången, inte minst genom tillgången till utrustning och labbplatser, liksom ÅForsk Entreprenörsstipendium som gjort det möjligt för Innoscentia att genomföra flertalet långvariga aktiviteter som varit nödvändiga för att fortsätta växa.

– Nu ska vi färdigställa den digitala etiketten och påbörja fältstudier av en mikrobiologisk karaktär. Vi ska alltså börja med korrelationsstudier, bakterier kontra koncentration av gaser i förpackningen för olika köttkategorier, avslutar Robin.

Innoscentia i blickfånget:

“Bäst före datum” har snart passerat sitt bäst före datum
Digital köttkoll får Stordalens pris

Henrik Andreasson

”DRIVKRAFTEN ÄR ATT HA KUL”

Affärsidén bakom Retenua AB är att reducera arbetsolyckor inom industrisektorn genom produkten REFLEX - systemlösningar som förbättrar säkerheten runt arbetsmaskiner. Hur har det gått för bolaget bakom kamerateknologin som kan detektera människor?

– Det senaste året har gått upp och ner. Vi var nära att hitta en finansieringslösning som gick i stöpet, men har nu gått vidare på ett annat spår. Bland annat har vi fått finansiering från Vinnova, berättar grundaren Henrik Andreasson.

­– Just flexibiliteten med att ha finansiering löser många problem. Oftast är det krav på medfinansering i form av eget kapital för att få tillgång till andra lösningar. Med ÅForskstipendiet fick vi just det!

Under hösten är målet att fortsätta utveckla en första produktserie för försäljning under början på 2017.

– Kortfattat så ligger vi i en mellanfas. I början på nästa år kommer vi ha lite bättre idéer om hur vi går vidare på rätt sätt. Just nu lägger vi fullt fokus på att ta fram nästa generation av systemet och är därför lite hemliga kring de exakta detaljerna, avrundar Henrik.

Angela Wulff 

”UTAN ALGER STANNAR VÄRLDEN”

”Swedish Algae Factory förvandlar alger till energi” läses rubriken till ÅForsks eget inslag om Angela Wulff, grundare och professor i marinteknologi.

- Att utveckla alternativa energikällor är så oerhört viktigt. Kiselalger har fördelen att de binder koldioxid från atmosfären och använder solljus som energikälla för att producera olja av hög kvalitet. Just
nu arbetar vi främst med att använda algernas skal för att använda i solcellsproduktion, något som i tester visat sig höja effektiviteten i solfångare rejält, säger Angela i intervjun med ÅForsk.

Swedish Algae Factory forskar kring odling och utveckling av den bredare gruppen kiselalger som trivs i den nordiska vinterkylan. Algernas innehåll kan användas som högkvalitativ olja och de tunna skalen appliceras som en film över solceller för att öka effektiviteten. Genom ÅForsks entreprenörssstipendium har teamet kunnat växlat upp produktionen: ”Från tiolitersbaljor i labbmiljö till kubikmeterstankar på västkusten står nu företaget redo att utveckla och förädla den nya tidens bioteknik.”, skriver ÅForsk.

- I möten med industrin får vi ibland förvånade kommentarer om att potentialen i kiselalger låter för bra för att vara sann. Men testerna ljuger inte. Det här är en produkt som växer väl i svenska vat- ten, som binder skadliga ämnen och som omvandlar det till förnybar energi. Nu är vi redo för nästa steg, avslutar professorn i marinekologi i intervjun med ÅForsk.

Intervju: Jenny Lundgren


Om ÅForsk Entreprenörsstipendium

ÅForsk Entreprenörsstipendium delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan 2015. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Genom Swedish Incubators & Science Parks unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer.

2015 
2016
2017

Upp på prispallen under #SIR17Ansök till årets entreprenörsstipendium

 

Arrangörer

Strategiska medarrangörer