Frostberg om storbolag, startups & en svensk paradox

5 april 2017

"Det gäller att vi inte fastnar i en gammal självbild av en svensk paradox där uppfinningar och forskningsresultat inte når marknaden och blir innovationer. Mängden av svenska startups som nått global framgång på senare år tyder snarare på motsatsen" säger Thomas Frostberg, innovationsjournalist och moderator under Sveriges Innovationsriksdag 2017!

Vad innebär den digitala transformationen?

– Vi är med rasande fart på väg in i ett läge där allt fler företag, organisationer och myndigheter inser att digitalisering inte är en bransch eller en nisch utan handlar om ett genomgripande perspektiv som berör allt och alla. Det rör samtidigt upp många känslor när traditionella sätt att göra saker på utmanas. Se bara på det senaste årets debatt om digitala vårdmöten, när tekniska lösningar äntligen kom på plats för att göra dessa möjliga, säger Thomas.

Sveriges Innovationsriksdag 2017 riktar sitt fokus mot Corporate Venturing: den starkt växande trenden där storbolag interagerar med startups.

Hur ser du på dynamiken ut mellan storbolag och startups? Hur kan den utvecklas?

– Det finns mycket att lära av varandra. Inte minst är det ett klassiskt problem för många storföretag att de lägger en våt filt över kreativiteten hos många medarbetare och därmed stryper livsviktig innovation som kan rädda företaget. Det gäller att hitta ett sätt där kreativiteten som hyllas och stimuleras i startup-världen också kan komma storföretagen till del. 

Ett annat ämne Sveriges Innovationsriksdag behandlar i år är innovationsupphandling, varje år upphandlas det för stora belopp i Sverige men få kommuner och landsting eller andra offentliga organisationer genomför innovationsupphandlingar.

Hur kan offentlig sektor bli bättre på att ta till sig av innovativa lösningar, tjänster och produkter?

– Innovationsvänliga upphandlingar är en nödvändighet om det offentliga ska kunna få del av den senaste teknikens möjligheter och inte bara köpa lösningar som redan är föråldrade. Samtidigt är det en möjlighet att använda offentliga medel till att aktivt driva fram nya innovationer, utan att det stannar vid ett passivt företagsstöd, säger Thomas.

Får vi lika mycket output som input av Sveriges innovationssystem? Det är en diskussion som förekommit inom branschen de senaste åren där mätningar och index ofta visar på att Sverige ligger högt i många rankningar som mäter innovation, men mätningar visar också på att vi kanske inte nyttja våra innovativa tillgångar tillräckligt effektivt i jämförelse med andra länder.

Hur kan vi bli mer effektiva?

– Jag tror redan vi blivit betydligt bättre på detta, men att vi kanske inte riktigt ser det därför att vi är mitt i förändringen. Det gäller att vi inte fastnar i en gammal självbild av en svensk paradox där uppfinningar och forskningsresultat inte når marknaden och blir innovationer. Mängden av svenska startups som nått global framgång på senare år tyder snarare på motsatsen, även om det förstås alltid kan bli bättre.

En ytterligare aktuell branschdiskussion är den om jämställdhet. Teknik- och innovationsbranschen i Sverige är ännu inte helt jämställd och utgörs i huvudsak av män.

Vad behöver vi göra för att nå en jämställd industri? 

– Det första och absolut mest grundläggande är att tala öppet om den utmaning bristen på mångfald innebär och vilka vinster det skulle innebära för svenskt näringsliv om alla oavsett kön eller bakgrund hade en likvärdig chans till karriär, riskkapital etc. Idag är det inte så, men istället för att sticka huvudet i sanden bör vi se vilka möjligheter det innebär om vi använder hela kompetenspoolen och inte bara halva som idag, säger Thomas.

Slutligen, du är en av moderatorerna på Sveriges Innovationsriksdag 2017, vad ser du mest fram mot med konferensen?

– Mötet med alla spännande människor, både på scen och i pauserna, och att få ta pulsen på några av dem som förhoppningsvis just nu snickrar på nästa stora svenska innovationsbolag, avslutar Thomas Frostberg.

Intervju: Emanuel Alvarez


Om Thomas Frostberg
Thomas Frostberg är ekonomisk krönikör för tidningarna Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och deras näringslivssajt 8till5.

Han är särskilt inriktad på frågor om innovation, entreprenörskap och riskkapital och har även bevakat startup-scenen i Silicon Valley för San Francisco Chronicle.

Under senare år har Thomas valt att inkludera rågor om socialt entreprenörskap och social innovation i näringslivsbevakningen.

Idag är han även redaktör för specialsektionen om global utveckling och näringslivets roll i detta på dn.se

 

Arrangörer

Strategiska medarrangörer