Program

Om digitala transformation och morgondagens arbetssätt för öppen innovation. Ta del av ledande exempel, diskussion och nätverkande med näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Delar av programmet är gemensamma och andra är anpassade för dig:

  • Policy: För dig som är intresserad av regional och nationell innovationspolicy.

  • Action: För dig som jobbar med affärsutveckling, innovation eller investeringar.

  • Business Matchmaking: För storbolag och startups. Business matchmaking pågår parallet med programmet.

8:30

God morgon!

Välkommen till #SIR17 dag 2

08:45

Industri 4.0

Leif Östling, Svenskt Näringsliv

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Om det svenska näringslivet: storföretag, science parks och startups.

"Stora företag måste vara nyfikna och kunniga om vilka startups som finns och deras erbjudande. De har en öppenhet och här finns en mängd digitala verktyg som de stora företagen kan ha nytta och glädje av."

Leif Östling

Styrelseordförande, Svenskt Näringsliv

09:05

Keynote: Eva Fors, Google

Släpp loss kraften - Googles strategi för en öppen innovationskultur

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Eva Fors, Nordisk Chef för Google Cloud, delar med sig av hur Google byggt en stark innovationskultur och hur man arbetar med öppen innovation och ekosystemet kring startups.

Eva Fors är en av näringslivets mäktigaste kvinnor och keynote under Sveriges Innovationsriksdag 2017.

Twitter: @eva_m_fors #SIR17

Eva Fors

Nordisk chef, Google Cloud

09:25

A Challenge from Sweden

Mot ett hållbart energisystem

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Om plattformen som kraftsamlar och förenar de mest drivande aktörerna inom hållbar utveckling, om projekten Lokala hållbara energisystem, Intelligent Energy Management och Hållbar mobilitet som tjänst.

Twitter: @Energi_mynd @SISP @challengefromSE

Claes Sommansson

Open Arena – Energy, Johanneberg Science Park

Charlotte Lejon

‎Head of Commercialization and entrepreneurship, Energimyndigheten

09:40

Stories från näringslivet

Corporate Venturing

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

09:50

Öppen innovation

Interaktivt forum

Holmentorget 4, Norrköping Science Park. flygeln

Interaktivt forum

Samverkan och öppen innovation - möjligheter för Sveriges innovationsekosystem

IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

09:50

Öppen innovation

Erfarenhetsutbyte

Holmentorget 4, Norrköping Science Park. vingen 1+2

Erfarenhetsutbyte

Utveckling strategiska kundrelationer – så jobbar vi med matchning mellan storbolag och startups

Kristian Wirsén

Workshopledare affärsutveckling, Nova

10:40

Fika

11:00

Innovationspolicy

Interaktivt forum

Holmentorget 4, Norrköping Science Park. flygeln

Interaktivt forum

"Sverige måste vara bäst!" - morgondagens innovationspolicy för stärkt konkurrens- och attraktionskraft

IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

11:00

Socialt hållbar innovation

Workshop

Holmentorget 4, Norrköping Science Park. vingen 1+2

Workshop

Socialt hållbart innovationsfrämjande - från forskning till konkret affärsutveckling

 

Luleå tekniska universitet

Kontigo

11:00

Forskningsnära innovation

Erfarenhetsutbyte

Holmentorget 4, Norrköping Science Park. vingen 3+4

Erfarenhetsutbyte

Innovationskontor, holdingbolag, inkubatorer, science parks och institut - så samverkar vi i en effektiv värdekedja kring innovation

Kristian Wirsén

WORKSHOPLEDARE AFFÄRSUTVECKLING, NOVA

12:00

Lunch

13:00

Stories från näringslivet

Verkligheten för en startup

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

13:10

Resultatet:

En handlingsplan för Sverige

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Diskussionerna från dagarnas interaktiva forum summeras och presenteras på stora scenen. Resultatet: En handlingsplan för Sverige.

Oskar Thorslund

Innovationsrådet

Johan Carlstedt

Huvudprojektledare, IVA kungl. ingenjörsvetenskapsakademien

Magnus Lundin

VD, Swedish Incubators & Science Parks

13:20

Politikerdebatt

Om politikens roll i handlingsplanen

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Larry Söder

(KD) Riksdagsledamot

Hans Rothenberg

(M) Riksdagsledamot

Elias Aguirre

(S) kommunalråd Linköping

Said Abdu

(L) Riksdagsledamot

Jonas Eriksson

(MP) Riksdagsledamot

Fredrik Christensson

(C) Riksdagsledamot

Christian Gustavsson

(M) Kommunalråd

13:50

Experternas kommentarer

Förväntningarna inför valåret 2018

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Erik Ronne

Head of Open Innovation, RISE

Peter Larsson

Samhällpolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Cecilia Johansson

tillväxtverket

Niklas Johansson

Senior Investment Advisor, business sweden

Johan Carlstedt

Huvudprojektledare, IVA kungl. ingenjörsvetenskapsakademien

Marie Wall

start-up ansvarig, näringsdepartementet

Lena Miranda

VD, science park mjärdevi

Magnus Lundin

vd, swedish incubators & science parks

14:15

Nicklas Bergman: Surviving the Tech Storm

Keynote

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

Serieentreprenör, riskkapitalist och futurist.

Nicklas Bergman är en internationellt erkänd talare och författaren bakom boken “Surviving the Tech Storm – Strategy in Times of Technological Uncertainty”.

Med över 25 års erfarenhet av affärsutveckling, växande marknader och ny teknologi kommer Nicklas ge sin take på hur samhället överlever tech-stormen.

Twitter: @ncklsbrgmn #SIR17

Nicklas Bergman

Serieentreprenör och riskkapitalist

14:40

Slutet på början

Sveriges Innovationsriksdag 2017 avrundas

Flygeln: Holmentorget 4, Norrköping Science Park

15:00

Nätverksmingel

Snacket fortsätter i kulisserna

Arrangörer

Strategiska medarrangörer