2011-2017

Sveriges Innovationsriksdag är konferensen som för sjunde året i rad samlar kärnan av svensk innovationskraft.

Policy, möt Business

Smart energi, urban hållbarhet och möjlighetsdriven integration. I den digitala världen är nära samverkan mellan politiken, näringslivet och akademin helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

World-class Sweden tour

Året var 2011 och staden var Kalmar. 150 ledande aktörer samlades för första gången för att utveckla den svenska innovationscenen.

Sveriges Innovationsriksdag har sedan dess arrangerats i april varje år: i Jönköping, Lund, Göteborg, Västerås och nu senast i Åre.

En uppkopplad innovationsscen

Fast forward till 2017. Mer än dubbelt så många kopplar upp sig på Innovationsriksdagen, denna gång i Norrköping och Linköping tillsammans med Science Park Mjärdevi, Norrköping Science Park och LEAD Business Incubator.

I år med matchmaking som cherry on the cake.
/ Swedish Incubators & Science Parks

 

Arrangörer

Strategiska medarrangörer